Finans Temini

FİNANS  İÇİN İSTENEN BELGELER ve BİLGİ LİSTESİ

  • Son Üç Yıllık Bilanço Gelir Tablosu / Kurumlar Beyannamesi / Son Dönem Detay Mizan

+  Firmanın Özgeçmişi / Yatırımları / Talebi ,ihtiyaçları ve Teminatları ,Kullanım Alanları ile ilgili Ön Bilgi Yazılı Doküman

+  Firmanın Faaliyetleri (Ana Faaliyet Konusu, Ek Faaliyetleri, Olmussa Faaliyet Konusu Değişikliği, Sahip Olduğu, Satışını ya da Distribütörlüğünü Yaptığı Markalar)

  • Firmanın Üretim Tesisi ve Firma Merkezinin Mülkiyetinin Kime Ait Olduğu Hakkında Bilgi

  • Ortaklar ve Yöneticiler Hakkında Bilgiler (Yaş-, Eğitim Durumu, İş Tecrübeleri)

  • Ortakların Hissedar Olduğu Diğer Firmalar(Varsa)

  • Ortakların ve Tüzel Kişiliklerin Menkul Ve Gayrimenkul Varlığı(Tapuları Göndermenizi Rica Ediyorum)+

+Firmanın Çalıştığı Finansal Kurumlar, Çalışma Koşulları, Faktoring Kurumlarıyla Çalışma Durumu(diğer bankalardaki limit ve kredi durumu)

  • Mal ve Hizmet Alış-Satış- Faaliyetleri (Alım-Satım Vadeleri, Koşulları- çek, açık hesap, nakit, kredi kartı.

 

 

GES ,HES,RES,ve Jeotermal Enerji santral projeleri için istenen bilgi ve belgeler

İstenen Belgeler

01) Kimlik Belgesi Fotokopisi

02) İmza Sirküleri

03) Ticaret Odası Kaydı

(Şahıs İse Gerekli Değil)

04–Ticaret Sicil Gazetesi (Şahıs İse Gerekli Değil)

05)Vergi Levhası (Şahıs İse Gerekli Değil)

06) Tapu/Kira Sözleşmesi (İpotek Edilebilir Olmalı.Satılamaz Şerhi konmalı.)

07)Arazi Koordinat Ve Boyutları

08)Tarım Raporu

09)Çevre Raporu

10)Valilik /İl Özel İdare/Belediye İzni

11)Tedaş Onayı (Bağlantısı Anlaşması Yazısı)

12) İş Planı (Buzinessplan (İng))

NOT  :

Şahıs Projelerinin En Az 10 Yıllığına Var Olan Ya Da Yeni Kurulacak Olan Bir Şirkete Kiralanmış Olduğuna

Dair Kira Sözleşmesi Ve O Şirkete Ait  Yukarıda Belirtilen Bilgi ve Belgelerde Ayrıca İstenmektedir.

SÜREÇ NASIL İŞLER

İlk Temas

Firma yöneticileri ve ortakları ile firma ve yatırımın detayları hakkında toplantı yapılır. Bu toplantı sonucunda firmanız ve MUCİT Finans arasında Danışmanlık sözleşmesi imzalanır.

Bu sözleşme ile MUCİT Finans, firmanız adına yerli ve yabancı bankalar ile finansman şirketleri nezdinde kredi görüşmeleri yapmak konusunda yetki verilir.

Belge Temini

Bu aşamada bankaların isteyeceği ticaret sicil gazeteleri, faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, son 3 yıla ait mali tablolar, denetim raporları, vergi beyannameleri, SGK bildirgeleri, firma ortaklarının öz geçmişleri, kapasite raporları,biten ve devam eden işler listesi, makine ve demirbaş listesi vb evraklar temin edilir.

Dosyanın Hazırlanması ve Görüşmelerin Başlatılması

Bu aşamada firma ve yatırım hakkında detaylı rapor hazırlanır.

Raporda; firmanın genel tanıtımı, firmanın mali yapısının detaylı analizi, içinde yer aldığı sektörün analizi, yapılacak yatırımın nakit akışı ve geri ödeme kapasiteleri ve diğer önemli bilgiler yer alır.

Bu rapor firma evrakları da eklenerek dosya halinde bankalara her bankanın istediği şekilde sunulur.Aynı zamanda firma hakkında kapsamlı sunum yapılır.

Onaylanan Kredilerin Değerlendirilmesi ve Seçimi

Bu aşamada bankalar ve finansman şirketleri tarafından onaylanan krediler sizinle birlikte değerlendirilerek içlerinden en uygun olanı seçilir.